Vytvořený grafický návrh je vyřezán na plotru (GRAPHTEC CE6000-60 Plus) z víceletých barevných folií nebo natištěn plnobarevně velkoformátovou digitální tiskárnou (Roland Versa Camm VP-540). Obě tyto varianty můžeme zkombinovat a tím docílit dokonalé ztvárnění návrhů. Zhotovená grafika se poté aplikuje na auta, výlohy, reklamní tabule, billboardy, atd.