Vytvoření a počítačové zpracování grafického návrhu na základě požadavků zákazníka, zpracování grafickým manuálů, logotypů, atd..